Posts tagged ‘Manu Robles-Arangiz’

febrero 15, 2013

Las imprescindibles alianzas sociales

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2013/02/13

Estamos sufriendo un ataque sin precedentes. Nos están imponiendo una agenda a través del caos, aprovechando la crisis para ello. Es necesario un giro radical, ya que cada vez es más evidente que es inasumible el actual modelo de producción, distribución y consumo.

Queremos mejorar nuestra correlación de fuerzas para conseguir transformar radicalmente la realidad en que vivimos. Para ello es importante crear un nuevo discurso y una nueva práctica política. El modelo capitalista que conocemos no vale para ello, por lo que es imprescindible construir un nuevo paradigma que esté basado en dar prioridad al buen vivir de las personas y en el respeto a la naturaleza.

Nuestra tarea es crear una conciencia colectiva, cada cual en su ámbito de trabajo, que incorpore una perspectiva más amplia. Para ser más fuertes es imprescindible la lucha de masas. Es decir, que los pueblos tomen conciencia de lo que está pasando y que luchen.

Un sindicato solo no puede. Necesitamos alianzas. Pero no vale cualquier alianza. La pregunta que hay que responder es: ¿para qué queremos las alianzas? La respuesta tiene dos partes:

– Para que cambien, de raíz, la actual realidad en las empresas y las políticas públicas que se aplican. No valen cambios cosméticos, que sólo modifican la superficie dejando el fondo igual.

– Para fortalecer un movimiento sindical y social con plena independencia política e institucional, que no esté subordinado a ninguna estrategia partidista o institucional.

La alianza sindical y social debe establecer prioridades. Éstas deben pasar por planteamientos reivindicativos radicales, que permitan situar la confrontación en un plano realmente encaminado a la transformación de la sociedad.

Las luchas son a medio y largo plazo. Por tanto, no vale con la indignación sino que es imprescindible la organización de los distintos colectivos. Ésta es la tarea prioritaria de las organizaciones. Si no conseguimos unir la politización (sensibilización e ideologización) y la organización no vamos a ser capaces de dar la batalla.

Las organizaciones sindicales y sociales debemos ser representativas, tener una amplia base y ser capaces de conseguir la identificación de la mayoría social con las reivindicaciones que realizamos. En este sentido, una alianza amplia y coherente (no sumar por sumar) nos ayuda a ser más representativos, ya que permite la identificación de las personas que componen y militan en las organizaciones y también la de personas que no son miembros de las mismas pero se ven representadas en un espacio plural de movimientos.

Las alianzas, los espacios comunes nos enriquecen colectivamente, nos dan oportunidad de aprender de otras experiencias y de enseñar las nuestras, nos facilitan sumar energías para dar la vuelta al actual modelo capitalista. Y fuerza es lo que más necesitamos. Las alianzas son imprescindibles en el plano local y en el plano internacional.

Es posible. La conclusión es clara: no nos podemos encerrar en nosotros mismos. Aunque trabajar con otras organizaciones no es fácil (partimos de culturas diferentes, etc.) es imprescindible. Las realidades son cambiantes, pero la opción de las alianzas, si se comparten objetivos de transformación social radical, merecen la pena y dan resultados.

Mikel Noval, Responsable de Política Social de ELA

noviembre 13, 2012

Formica Ez Itxi!

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua – 2012/11/13

Formicako langileei elkarrizketak 2012/11/09an egin genizkien. Grabaketa Julen Arregik egin zuen.
Relato de la huelga indefinida y encierro que lxs trabajadorxs de Formica (multinacional Pletcher Building) están realizando para que no cierren la planta de Galdakao

[youtube http://youtu.be/RUdTqlh7f7g]
octubre 23, 2012

“ELA no ha venido de ningún sitio; siempre ha estado en Navarra”

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/23

Navarra TV-ek 2012ko urriak 8an eman zuen elkarrizketa, “ELA en Nafarroa: 100 años de transformación y lucha (1911-2011)” liburuaren egilearekin.
Entrevista emitida por Navarra TV el 8 de octubre de 2012, a Iván Giménez, autor del libro “ELA en Nafarroa, 100 años de transformación y lucha (1911-2011)”.

octubre 11, 2012

Estatu espainiarreko bankaren beharrizanak

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/10

Joan den ostiralean argitaratu zuten Oliver Wyman kontsultorak estatu espainiarreko bankaren egoerari buruzko txostena. Txosten honetan irakur daitekeenez estatu espainiarreko bankak 53.745 milioi euroko kapital defizita dauka eta ia erdia Bankiari dagokio (24.743 milioi euro).

ELAren Azterketa Bulegoko 11. Buletinetik hartua

Erresistentzia froga hauek paperean egindako simulazioak dira, ekonomiaren okertze orokor baten aurrean, langabeziaren igoerarekin, kredituen ordaintze ezarekin eta inbertsioen balio gutxitzearekin, banku eta kutxek duten ahalmenaren inguruan. Kasu honetan saiakerak egiteko jarritako oinarrizko testuingurua hurrengoa da: BPGdren %1,7ko jaitsiera metatua 2014rarte eta %23,4ko langabezi tasa. Kontutan hartzen den bigarren testuingurua, testuinguru zaila da, honako ezaugarriekin: BPGdren %6,5eko jaitsiera metatua 2014 urterarte, batazbesteko %29ko maileguen ordainketa eza eta %27,2ko langabezia. Oinarrizko testuinguruan kreditu erakundeek ustezko galerei aurre egiteko benetako kapitalaren (Tier1) portzentaia %9koa da eta testuinguru zailagoan %6koa.

Guztira 14 banka erakunde aztertu dira, estatu espainiarreko sistema finantzieroaren %90a ordezkatzen dutelarik. 14 banketxe hauetatik 4 nazionalizatutakoak dira, hau da FROBak (Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria) kontrolatuak. Guztira, txostenaren arabera, nazionalizatutako lau banketxe hauek 46.206 milioi euroko berkapitalizazio beharrizana dute. Bankia zerrendaburu da 24.743 milioi euroko kapital beharrizanarekin, atzetik Catalunya Caixa 10.825 milioi euroko beharrizanaz, Novagaliciak 7.176 milioi euro behar ditu eta Banco de Valenciak beste 3.462 milioi euro. Lau erakunde hauek kapital beharrizan osoaren %86a batzen dute.

Nazionalizatuak izan ez diren beste hiru bankuk kapital beharrizana dute: Banco Popular (3.223milioi euro), Banco Mare Nostrum (2.208 milioi euro) eta Ibercaja, liberbank eta Caja3 ren arteko fusioa (2.108 milioi euro).

Aztertutako gainontzeko zazpi bankuek ez dute kapital beharrik. Hauetxek dira: Santander, BBVA, Caixabank, Kutxabank, Sabadell, Bankinter eta Unicaja eta Caja España Dueroren arteko fusioa.

2011 urtean egindako azket estres testean 5 banku espainiarrek ez zuten froga gainditu. Azterketa hau gainditzeko %5eko kaudimen koefizientea izatea beharrezkoa zen. 2010 urte bukaeran, kapital gehikuntzarik egin gabe 9 banku espainiarrek ez zuten beharrezko kaudimen koefizienterik froga gainditzeko. Eta 2011ko apirilean, kapital gehikuntzak egin ondoren 5 bankuk ez zuten gainditu. Froga gainditu ez zuten bankuak hauek izan ziren: Unnim, Catalunyacaixa, CAM, Caja3 eta Banco Pastor. Momentu horretan Espainiako Bankuaren esanetan, 5 banku hauek ez zuten kapitala gehitzeko beharrik espainiar finantzar sistemak bazituelako hornikuntza orokor edota bono bihurkor nahikoa eta froga egiteko orduan ez zirenak kontutan hartu; beraien ustez hala izanez gero %5eko kaudimen koefizientea gaindituko lukete. Banka Europearreko Aginpidearen (EBA) arabera 7 erakunde espainiarrek froga justu gainditu zuten beraien kaudimen koefizientea %5 eta %6 bitartean zegoelako.

EBAren gomendioen artean zegoen ikuskariek froga gainditu ez zuten erakundeei kapital beharrizanak betezea eskatzea. Espainiako Bankuak ziurtatu zuen nahiz eta froga ez gainditu espiniar erakunde batek ere ez zuela kapital gehikuntzarik behar erresistentzia frogen ondorioz. Elena Salgadok, ordungo ekonomia presidente ordea, ziurtatu zuen emaitzak ezin hobeak zirela eta espainiar finantziar sistemaren sendotasuna bermatzen zuela.

Espainiako Bankuak adierazi zuen espainiar bankaren sektoreak gardentasun osoko froga bat egin zuela.

Estatu espainiarrean nota ona eraman zuten bankuetxeak honakoak izan ziren: Banca March, Kutxa, Unicaja, BBVA, BBK, Banco Santander, Banc Sabadell eta Bankia. Hauetxek izan ziren estatuko sistema finantzieroko kalitatezko baliabide onenak zituztenak. Handik urtebetera esanguratsua da adibidez, Bankiari gertatu zitzaiona.

Argi geratu zen 2011ko estress testaren froga fartsa haundi bat izan zela. Are gehiago 2010ekoak, non Irlandako bankuak esaterako, “osasuntsuak” zirela esan zuten eta lau hilabete geroago erreskate finantzieroa jaso zuten.

Aldioro sistema finantzieroari egiten zaizikion frogak zalantzagarriak dira, orain arte egindako guztiak nabarmen geratu direlako argitaratu eta denbora gutxira. Joan den astean aurkeztutako txostenean, esaterako, testuinguruak azaldu dituguneko paragrafoan aipatutako benetako kapitalaren portzentaia desberdina da bi testuinguruetan. Arrigarria da testuinguru zailago batean galerei aurre egiteko kapitala oinarrizko testuinguruan baino baxuagoa izatea. Aipagarria da, portzentai hori legez finkatzen dela eta gobernuak 24/2012 Errege Dekretuz finkatu zuen: “kreditu erakundeek, gutxienez, dauzkaten arrisku esposizioen %9ko kapitala izan behar dute”. Beraz, simulazioa %9a kontutan hartuta egin izan bazen bankuen kapital beharrizana ez litzateke 53.700 milioi eurokoa izango askoz ere altuagoa baizik. Akats hau nabarmen geratzen da “Entite bakoitzaren emaitzak” atalean Santanderrek eta BBVAk oinarrizko testuinguruan askoz ere kapital gutxiago agertzen denean testuinguru zailean baino.

Argi dago beraz, estatuko bankan izugarrizko galerak metatuko dituela eta arazo horren konpnbidea zortzapena murriztea izango dela. Ez da egia mailegua ekonomia errealeara aterako denik eta begibistakoa da bankuak diru publikoaz erreskatatzen jarraituko dutela.

octubre 11, 2012

Necesidades de la banca española

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/10

El viernes pasado se hizo público el informe que ha realizado la consultora Oliver Wyman sobre la situación de la banca española. De dicho informe se desprende que la banca española tiene un déficit de capital de 53.745 millones de euros y que casi la mitad de esa cantidad pertenece a Bankia (24.743 millones de euros).

Recogido del Boletín 11 del Gabinete de Estudios de ELA

Las pruebas de resistencia consisten en simulaciones hechas sobre papel acerca de la capacidad de los bancos y cajas para enfrentarse a un deterioro general de la economía y algunas de sus secuelas como un aumento del desempleo, el impago de créditos y la devaluación de sus inversiones. En este caso se han establecido un escenario base con una caída acumulada del PIB del 1,7% y una tasa de desempleo del 23,4% y otro adverso con una caída acumulada del PIB del 6,5% hasta el 2014, un escenario de impago de crédito del 29% de media y un escenario donde el desempleo alcanza el 27,2%. En el escenario base el capital puro con el que las entidades pueden hacer frente a sus supuestas pérdidas (Tier1) es del 9% mientras que en el escenario adverso es del 6%.

En total se han analizado 14 entidades bancarias que representan en torno al 90% del sistema financiero del Estado español. De estos 14 bancos 4 son entidades nacionalizadas, por lo tanto controladas por el FROB. En total, el informe estima que las cuatro bancas nacionalizadas tienen una necesidad de recapitalización de 46.206 millones de euros. Bankia encabeza la lista, con una necesidad de capital de 24.743 millones de euros y le siguen Catalunya Caixa, que precisa 10.825 millones de euros, Novagalicia, con una necesidad de capital de 7.176 millones de euros y el Banco de Valencia con otros 3.462 millones. Estas cuatro entidades nacionalizadas concentran el 86% de las necesidades de capital.

En total, el informe estima que las cuatro bancas nacionalizadas tienen una necesidad de recapitalización de 46.206 millones de euros.

Otras tres entidades no nacionalizadas pero con necesidades de capital adicional, son: Banco Popular (3.223 millones de euros), Banco Mare Nostrum (2.208 millones de euros) y la fusión de Ibercaja, Liberbank y Caja3 (2.108 millones de euros).

El resto de entidades que completan el análisis no necesitan capital. Estas son : Santander, BBVA, Caixabank, Kutxabank, Sabadell, Bankinter y la fusión de Unicaja y Caja España Duero.

En el último test de estrés llevado a cabo en 2011, 5 bancos españoles suspendieron. En este test se solicitaba un ratio de solvencia del 5% para aprobarlo. A finales de 2010 y sin ampliar capital 9 entidades españolas no tenían el ratio de solvencia suficiente como para aprobar este examen. En abril de 2011 y después de haber realizado ampliaciones de capital, 5 entidades españolas suspendieron por no haber llegado al %5 de ratio de solvencia. Los bancos españoles con suspenso fueron Unnim, Catalunyacaixa, CAM, Caja3 y Banco Pastor. En este momento el Banco de España dijo que estos bancos no necesitaban ampliaciones de capital ya que el sistema español contaba con provisiones genéricas o bonos convertibles que de ser tenidos en cuenta para calcular la nota les haría aprobar. A pesar de ello la Autoridad Europea Bancaria (EBA) destaca que 7 entidades españolas tendrían un aprobado raspado al tener un ratio de capital entre el 5 y el 6%.

La EBA recomendaba a los supervisores nacionales que requiriesen a las entidades suspendidas a tomar medidas para cubrir sus necesidades de capital. El Banco de España aseguró que pese a los suspensos “ninguna entidad española requiere aumentar su capital como consecuencia de las pruebas de resistencia de la EBA”. La vice presidenta económica Elena Salgado, en la línea del gobernador del Banco de España, aseguró que el resultado del test de estrés era excelente y que mostraba la solidez del sistema financiero español.

El Banco de España declaró que el sector bancario español se sometió a un ejercicio de total transparencia.

Las buenas notas en España se la llevaron Banca March, la Kutxa, Unicaja, BBVA, BBK, Banco Santander, Banc Sabadell y Bankia. Fueron las entidades con mayor nivel de recursos de máxima calidad del sistema financiero español. Transcurrido un año desde la realización del último examen de la banca, no hay más que ver lo que ha sucedido, por ejemplo, con Bankia.

El test de estrés de 2011 demostró ser una farsa aún más rápido que el realizado en 2010, cuando los bancos irlandeses, por ejemplo, fueron proclamados como “sanos”. Cuatro meses después tuvieron que recibir un rescate financiero.

La credibilidad de estas pruebas periódicas al sistema financiero es dudosa, ya que todas las realizadas hasta el momento han quedado en evidencia al de pocos meses. En este informe presentado la semana pasada, por ejemplo, el porcentaje de capital puro mencionado en la descripción de los escenarios simulados es diferente. Curiosamente se pide menos capital para hacer frente a las pérdidas en un escenario adverso. Cabe destacar que ese porcentaje se fija por ley y el gobierno lo estableció en el RD 24/2102: “las entidades de crédito deberán contar con un capital principal de, al menos, el 9% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo”. Por lo tanto, si la simulación se hubiese hecho tomando en cuenta ese 9%, la necesidad de capital de la banca no hubiese sido de 53.700 millones de euros, sino que mucho más elevada. Este error se refleja en el informe cuando en el apartado de “Resultados por Entidad” el Banco Santander y la BBVA tienen menos capital en el escenario base que en el adverso.

Está claro que el total de la banca del Estado español acumulará enormes pérdidas y que la solución será ir reduciendo el endeudamiento, por lo tanto, no es cierto que el crédito vaya a fluir en la economía real y más cuando es evidente que se seguirán rescatando bancos con dinero público.

octubre 9, 2012

Langabeziaren igoera eta gizarte babesaren jaitsiera

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/09

Langabe kopurua 213.816 pertsonatara igo daira ilean Hego Euskal Herrian, abuztuan baino 5.339 gehiago eta 2011ko irailean baino 29.292 gehiago. Datu hauek %15,9ko langabezi tasara garamatzate, 27-EBeko %10,5a baino nabarmen altuagoa. Langabezia da arazo nagusia, eta arduradun politikoak ez dira batere berataz arduratzen. Defizit publikoaren murrizketari ematen diote lehentasuna, horretarako gero eta jende gehiago langabeziara daramaten politikak aplikatuz.

ELAren Azterketa Bulegoaren 11. Buletinetik hartua

Langabeziaren datuak eta bere bilakaerarenak oso larriak badira ere, langabezian daudenen egoera larria ere azpimarratu nahi du ELAk, langabeen%40,2ak ez baitu inolako langabezi saririk jasotzen. Portzentaje hau %38,1koa zen orain dela urte bete, eta prestaziorik gabeko langabeen portzentajeak igoz jarraitzen duela erakusten du honek. Era berean, langabeek jasotzen duten zenbatekoa gero eta baxuagoa da:

• Kotizaziopeko prestazioa jasotzen dutenen portzentajea murriztu egin da, eta kotizaziopekoa ez den saria jasotzen dutenena,aldiz, igo. Zehazki, kotizaziopeko saria jasotzen duten langabeen portzentajea %38,5koa izanda, orain dela urte beteko %39,6aren aldean.

• Etengabeko murrizketek ere eragina daukate langabezi prestazioan: uztailean eta abuztuan onarturiko langabezi sariaren zenbatekoan,lanaldi partziala dutenen langabezi sarian, edota langabezia subsidioan murrizketak, honen adibide dira, eta baita 400 euroak jasotzeko mugaketa ere.

Urteko lehen 9 hilabeteetan 645.718 lan kontratu sinatu dira Hego Euskal Herrian, eta hauetatik 39.547 bakarrik izan dira behin-betikoak. Agerian geratzen da, berriro ere, sinaturiko kontratuen gehiengoak behin-behinekoa izaten jarraitzen duela, kontratu guztien %93,9a izan baitira(2011ko lehen 9 hilabeteetan baino 3 hamarren gehiago).

Aplikatzen diren politikak langabezia, jendearen zailtasun ekonomikoak eta pobrezia areagotzenari dira, eta era berean, atzeraldia sakontzen. Sektore finantzarioa saneatzeko helburuarekin gizartearen aurka doazen politika hauek praktikatzea arduragabetasun osoa da, are gehiago, sektore finantziero hau izan dela egoera honetara eraman gaituena kontuan hartzen badugu.

Politiketan erabateko aldaketa eskatzen du ELAk, kalitatezko enplegua sortu eta jendearen lan eta bizi baldintzak hobetzeko. Hau da joan den irailaren 26ko greba orokorraren aldarrikapenetariko bat. Mobilizazioa da politikak aldatzeko bide bakarra.

octubre 9, 2012

Aumento del paro y de la desprotección

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/09

El número de personas desempleadas ha ascendido a 213.816 en el mes de septiembre en Hego Euskal Herria, lo que supone un aumento de 5.339 respecto al mes de agosto y de 29.292 en relación a septiembre de 2011. Estos datos nos sitúan en una tasa de paro del 15,9%, muy por encima del 10,5% registrado en la UE-27. El paro es el principal problema y los responsables políticos no se preocupan en absoluto por él. Dan prioridad a la reducción del déficit público para lo que aplican políticas que condenan al desempleo a cada vez más personas.

Recoogido del Boletín 11 del Gabinete de Estudios de ELA

Además de lo preocupante de las cifras de desempleo y su evolución, ELA destaca la grave situación en la que se encuentran quienes están en paro, ya que el 40,2% no recibe ningún tipo de prestación por desempleo. Este porcentaje era del 38,1% hace un año, lo que evidencia que sigue subiendo el porcentaje de personas desempleadas sin prestación. De la misma forma, la cuantía que reciben quienes se encuentran en paro es cada vez menor:
• Disminuye el porcentaje de quienes reciben una prestación contributiva frente a quienes cobran una prestación no contributiva. En concreto, el porcentaje de personas desempleadas que cobran prestación contributiva ha sido del 38,5%, frente al 39,6% de hace un año.

• Los contínuos recortes afectan también a la cuantía de las prestaciones por desempleo (la reducción de la cuantía de la prestación por desempleo, el recorte de la prestación por desempleo a quienes tienen empleo a tiempo parcial, del subsidio por desempleo, o la limitación del acceso a los 400 euros aprobados en julio y agosto son ejemplos de ello).Durante los 9 primeros meses del año se han firmado en Hego Euskal Herria 645.718 contratos de trabajo, de los que tan sólo 39.547 han sido indefinidos. Se vuelve a constatar, una vez más, que la inmensa mayoría de los contratos registrados siguen siendo temporales, ya que su porcentaje sobre el total ha ascendido al 93,9% (3 décimas más que en los 9 primeros meses del 2011).

Las políticas que se aplican están aumentando el desempleo, las dificultades económicas de la población y la pobreza, a la vez que agravan la recesión. Es una irresponsabilidad absoluta que quienes gobiernan practiquen estas políticas antisociales para sanear un sector financiero, que es precisamente el que nos ha llevado a esta situación.

ELA exige un cambio radical de las políticas, para que se cree empleo de calidad y se mejoren las condiciones de vida y de trabajo de la gente. Esta es una de las reivindicaciones de la huelga general de pasado 26 de septiembre. Solo la movilización va a conseguir que se cambien las políticas.

octubre 8, 2012

Islandiak zigor epaiak ezarri dizkie krisiaren errudunei

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/06

Johanna Siguroasdoittiren gobernu sozialdemokrata islandiarra Europako lehenengo gobernua izan da bankariak saritu ez dituena eta Islandia utzi zuten egoera ekonomiko larriaren arduradunak zigortu dituena.

ELAren Azterketa Bulegoko 11. Buletinetik hartua

Hau 2009an gertatu zen, aurreratutako hauteskundeek ezkerra boterera eraman zutenean. Hautatutako lehen ministraren asmoa lehen bait lehen krisiaren zergaitiak aztertzeko fiskal bat izendatzea zen baina kosta zen norbait aurkitzea lanpostua betetzeko. Postua aurkeztu zen hautagai bakarrak hartu zuen eta bost pertsonek osatutako lantaldearekin hasi zen lanean. Bere izendapenetik hiru urte igaro direnena lantaldea ehun pertsona inguruk osatzen dute.

Beraien lana da iruzur susmoak eta 2009 aurretik egindako delituak aztertzea eta epai diligentziak haztea ustezko errudunen aurka. Eskuartean darabiltzaten ikerketen artean daude banka iruzurrak, informazio pribilegiatuaren erabilera bidegabea, nortasun profesionalaren usurpazioa edo funtsen desbideratzea.

Ikertutako pertsona gehienak finantziar sektoreko arduradun ohiak dira. Beraietako askok herialdea uztea erabaki zuten beraien karrerarekin beste toki batzuetan jarraitzeko, adibidez Luxenburgon.

Gaur egun epai batzuk atera dira. Byr bankuko bi zuzendari 4 urte ta erdiko kartzela zigorra ari dira betetzen. Krisialdi unean finantza ministeritzako gabineteko arduradun ohiak, bi urteko kartzela zigorra jaso zuen informazio pribilegiatua bidegabeki erabiltzearren. Kaupthing bankuko presidente ohia 500 milioi islandiar koro (3,2 milioi euro inguru) bankura bueltatzera zigortu dute eta bere aktiboak izoztu dituzte.

CIGak eta ELAk joan den ekainean Auzitegi Gorenean salatu zituzten Gobernuko presidenteak, Ekonomia ministroak eta BdEko gobernadoreak kontu publikoak arpilatzeagatik.

Izan ere, bi sindikatuek arduradun politiko horiei krisian izan duten erantzukizuna, egin duten kudeaketa eta hartutako erabakiek herritarrei eragin dizkieten kalteak leporatzen baitizkiete. Denuntzia honako hauen kontra aurkeztu zen: gobernuko presidente ohiak eta egungo presidente diren Jose María Aznar, Jose Luís Rodríguez Zapatero eta Mariano Rajoy; egungo ekonomia ministro den, Luis De Guindos, ekonomia ministro ohi diren Rodrigo Rato, Pedro Solbes eta Elena Salgado eta Espainiako Bankuko gobernadore ohiak diren Jaime Caruana eta Miguel Angel Fernandez Ordoñez.

octubre 8, 2012

Islandia dictamina instancias condenatorias contra los responsables de la crisis

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua Fundazioa – 2012/10/06

El gobierno socialdemócrata islandés de Johanna Siguroasdoitti fue el primer gobierno europeo en no premiar a los banqueros y de culparles de la gravísima situación económica en que dejaron a Islandia.

Recogido del Boletín 11 del Gabinete de Estudios de ELA

Esto ocurrió en 2009, cuando las elecciones anticipadas llevaron al poder a la izquierda. La primera ministra electa quería designar rápidamente a un fiscal para que investigará las causas de la crisis, pero no pudo ser ya que llevó tiempo encontrar a alguien que quisiera ocupar dicho puesto. Se hizo con la vacante el único candidato que se presentó, que comenzó a trabajar con un equipo de cinco personas. Tres años después de su nombramiento dirige un equipo de trabajo de 100 personas.

Su trabajo consiste en investigar todas las sospechas de fraude y delitos cometidos antes del 2009 y emprender diligencias judiciales contra los presuntos culpables. Las investigaciones que llevan a cabo se encaminan en las sospechas de fraudes bancarios, delitos de uso ilícito de información privilegiada, usurpaciones de identidad profesional o el desvío de fondos.

La mayoría de las personas investigadas son antiguos responsables del sector financiero. Muchos de ellos optaron por abandonar el país para proseguir con su carrera en países como Luxemburgo.

A día de hoy se han dictaminado algunas sentencias. Dos antiguos dirigentes del banco Byr cumplen una pena de 4 años y medio de prisión. El antiguo director del gabinete del ministro de finanzas en el momento de la crisis, fue condenado por un delito de uso indebido de información privilegiada a dos años de prisión. El ex presidente del banco Kaupthing ha sido condenado a devolver al banco 500 millones de coronas islandesas (unos 3,2 millones de euros) y sus activos han sido congelados.

ELA y la CIG de Galizia presentaron el pasado junio en el Tribunal Supremo una denuncia contra los representantes de los gobiernos y los Gobernadores del Banco de España como responsables del saqueo de las cuentas públicas.

En la denuncia se hacen responsables de la situación económica, de la connivencia entre los poderes financieros y la política a los expresidentes de Gobierno José María Aznar, José Luís Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy; al actual ministro de economía, Luis De Guindos, a los exministros de Economía Rodrigo Rato, Pedro Solbes y Elena Salgado y los ex gobernadores del Banco de España Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

septiembre 22, 2012

Euskal Herrian Murrizketarik Ez!

Iturria: Manu Robles-Arangiz Institutua – 2012/09/22

Manifestación celebrada en bilbao, contra los recortes y llamando a la huelga general del 26 de septiembre.

A %d blogueros les gusta esto: