Archive for octubre, 2012

octubre 30, 2012

Preparan despidos masivos: El sector público podrá despedir con sólo 20 días si ajusta el gasto un 5%

Iturria: Kaos en la Red – 2012/10/30

Bastará con que la empresa o organismo público plantee una reducción de gasto del 5% para que se aplique el despido objetivo de los trabajadores con una indemnización de 20 días por año trabajado. La medida puede afectar a 700.000 trabajadores de ayuntamientos, CCAA, empresas y organismos públicos.

El próximo Reglamento de Despido Colectivo va a marcar un antes y un después en el ajuste del sector público en España. Esta es la intención con la que los Ministerios de Hacienda y de Empleo trabajan actualmente para sacar adelante una normativa que facilitará los expedientes de extinción de contratos en todos los organismos del Estado con un máximo de 20 días de indemnización por año trabajado. Para ello, será condición objetiva que las entidades oficiales que deseen ajustar su personal laboral acrediten un esfuerzo fiscal equivalente a una reducción del 5% en sus presupuestos de gastos anuales.

Mientras Fátima Báñez anunciaba el pasado viernes el desarrollo de la Ley de medidas urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, su colega Cristóbal Montoro perfilaba los últimos retoques de un Real Decreto que verá próximamente la luz en el Boletín Oficial del Estado. El papel de Hacienda es fundamental en la nueva disposición por cuanto que supone un cambio radical en las relaciones laborales dentro del segmento de la Administración Pública.

El Gobierno ha informado a los sindicatos de funcionarios del alcance de lo que se considera como una reforma estructural de segundo grado que equipara las condiciones del mercado de trabajo dentro del sector público con las que ya rigen en el sector privado. En definitiva, se trata de eliminar trabas y liberalizar las llamadas causas objetivas del despido para todo el personal laboral que los sindicatos calculan en torno a 700.000 trabajadores en toda España. Los funcionarios de carrera quedarán a salvo de la nueva regulación dado su singular régimen jurídico.

El decreto desarrolla la disposición adicional vigésima del Estatuto de los Trabajadores que se incorporó con la reforma laboral facilitando la aplicación de nuevos EREs en todos los organismos públicos, entidades o sociedades mercantiles bajo control mayoritario del Estado, así como en los ayuntamientos y autonomías. El reglamento incluirá una serie de garantías reforzadas en relación al sector privado, empezando por la exigencia de un informe previo y vinculante del órgano competente en materia de función pública. Asimismo, será necesaria la intervención de la Inspección de Trabajo cuando el programa de ajuste afecte a la Administración General del Estado o a las Comunidades Autónomas. También se amplían los requerimientos de documentación justificativa, ya que el procedimiento deberá iniciarse por escrito y acompañarse de documentación exhaustiva sobre las causas que lo motivan.

En lo que respecta a las condiciones económicas exigidas en el sector público, el Gobierno ha previsto como referencia básica la certificación de los presupuestos del organismo o entidad interesada. Hacienda quiere promover estímulos que favorezcan el recorte de gastos en la Administración y para ello se plantea la necesidad de fijar un mínimo ajuste presupuestario como premisa esencial para llevar a cabo un recorte de plantilla en las mismas condiciones que tiene el sector privado cuando justifica la existencia de pérdidas económicas.

En el sector público, donde los ingresos vienen dados en gran parte por las subvenciones oficiales, la idea del Gobierno es que sólo se puedan abordar EREs con extinción de contratos a partir de una reducción de gastos presupuestarios del 5% en un año o del 7% en dos años consecutivos. Bajo estas condiciones objetivas económicas, la reforma laboral aprobada el pasado mes de julio se traslada con todas sus consecuencias al ámbito de la Administración del Estado en una medida inducida también por el objetivo esencial de la política económica de Rajoy que no es otro que reducir como sea el déficit público en España.

Anuncios
octubre 30, 2012

Forua, aparteko paga eta baloiak kanpora botatzea

Iturria: ELA Sindikatua / Ivan Giménez – 2012/10/29

Erabileraren erabileraz, hitz batzuek bere esanahi guztia galdu eta, azkenean, gauza bat eta kontrakoa adierazten dute. Edo bestela esanik, sinbolo barren hutsak izatera iristen dira, halako kontzeptu hanpatsuak, eta zerbait ezkutatzeko, jendea nahasteko eta ziria sartzeko erabiltzen dira, denboraren joanean hartu duten ustezko ospea ederki baliatuta. Horixe da Forua, gaur egun.

Eta Parlamentuak ez badu Foruaren (1982ko Foru Hobetzea) muinetako bat babesten, hau da, ez badu babesten Nafarroak eskumen osoa duela bere enplegatu publikoen gaineko legeak egiteko (eta, Estatuaren esku-sartzea eragozteko), bi gauza hauetako batek ez du piperrik balio: edo Foruak edo parlamentariek, ez baitituzte herritarren eskubideak babesten.

Nafarroako eskumen oso hori, egia esan, sekulako traba izaten ari da UPNrentzat eta PPrentzat, bi-biak ere dena zentralizatzeko ahaleginean ari baitira, bai eta enplegatu publikoak pobretzeko lehia bizian ere; orain, gainera, 2012ko soldataren % 7 ezabatu nahian: Eguberrietako saria, alegia. Nik ere, tira, uler dezaket bi alderdiek tinko baino tinkoago esatea derrigorrezkoa dela Raxoiren Lege Dekretua betetzea, halaxe komeni baitzaie: jakina, soldatak murrizten dituzte eta, horrez gain, errua Madrili botatzen diote, edo Bruselari, edo Berlini …., eta 60 milioi euro aurrezten dituzte, zertarako eta dirutza hori kirol-pabilioi hutsetan, zirkuituetan eta inora ere ez doazen trenetan xahutzeko.

Gauzak horrela, Foru Gobernuak hainbat astetako atzerapenez eman die sindikatuei txosten juridiko jakin bat, eta txosten horrek, egia esan, erabat jarri du zalantzan aparteko paga ezabatzeko derrigortasuna. Edozein gauza, denbora irabazteko, eta bidenabar, 2013ko pagak aurreratzearen ziria lau haizeetara zabaltzeko, ebasketa mozorrotze aldera. Zer pentsatuko lukete, adibidez, ideia hori ontzat jo dutenek, azaroko lansaria ezabatuko bagenie, hurrengo soldata egun batzuk aurreratzearen ordainez? Ez da horren ideia ona, ezta?

Parlamentuko oposizioari, alabaina, askoz ere gehiago exijitu behar zaio. Talde guztiak irmo mintzatu baitira 25.000 nafar langile ingururi aparteko paga ezabatu nahi dien Barcinaren legearen aurka. Guztien iritziz, huraxe “engainu hutsa” da; orduan, zergatik abstenitu dira PSN, NaBai eta I-E? Abstentzio horri esker proiektu hori aurrera baitoa eta parlamentuko txosten batean aztertuko da. Ez al zen errazagoa proiektuaren kontra bozkatzea, edo osoko zuzenketa aurkeztea (Bilduk egin zuen bezala), legea Barcinari itzultzeko eta pilota berriz ere haren teilatuan jartzeko? Nolanahi ere, hilabete bat gelditzen da, abian den txostenak norabidea zuzendu dezan eta behar diren neurriak har ditzan aparteko paga kobratzeko.

Ez dezagun bistatik gal Gobernuak duela arazoa: indarrean dauden Aurrekontuetatik atera nahi baitu aparteko paga eta, hartara, berariazko lege bat onetsi behar du Nafarroako Administrazio Publikoetako Langileen Estatutua ere aldatzeko (1993), non argi eta garbi ezarria baitago aparteko bi paga daudela. Une honetan, argi dago UPNk gutxienez ere beste bazkide bat behar duela parlamentuan (PPz gainera) era horretako lege bat onesteko, baina ez badu bazkiderik aurkitzen… ez da aparteko paga ezabatuko duen legerik sortuko. Barcinaren Gobernuak ez du legezko euskarririk izanen bere enplegatuen diruaz jabetzeko, eta Estatuak, gainera, ez du legerik errekurritzerik izanen, ez baita legerik izanen. Zer gertatuko ote litzateke, ondoren?

Hori hipotesien alorrean sartzea da. Agintariek darabilten argudioaren arabera, Estatuak eragotzi eginen du, nola edo hala, aparteko paga ordaintzea; argudio ezkor eta etsikor hutsa da. Argudio horren arabera, izan ere, onena izanen da sekula santan ezer ez egitea (ez politikoki, ez sindikalki), Madrildik etor ote daitekeen erantzunaren beldurrez. Eta Estatuko abokatuaren balizko errekurtsoari aurre egiteari dagokionez, esan beharra dago arrisku hori beti egoten dela Foru Parlamentuak lege bat onesten duen aldi bakoitzean. Arrazoibide hori bururaino eramanez gero, gainera, parlamentua erabat geldirik legoke; hau da, errekurtso baten gaineko beldurrak eraginda, ez dugu deus ere eginen.

25.000 langile horiei beren soldata ordaindu nahi ez dienak (Foru Administrazioak, udalek, mankomunitateek, NUPek, enpresa publikoek…) mataza juridiko latzean nahasi nahi gaitu, herritarrak gogogabetzeko, eta politika (edo bestela esanda, posiblearen artea, aukeraren artea: erabakiak hartzea) beste batzuek erabakitzen duten kudeaketa hutsa izan dadin, neurri bakoitza derrigorrezkoa eta alternatibarik gabea delakoan. Eta horrek, zalantzarik gabe, antz handia dauka diktadurarekin. Azken buruan, ez da kontu juridiko bat, borondate politikoa baizik.

Barcinaren Gobernuko txostenak berak aitortzen du berariazko lege bat onetsi beharra (eta txosten hartan esaten da murrizketa “aplikagarria” dela; ez besterik). Horrela, beraz, Zuzenbideaz haratago goaz, politika hutsaren alorrean barneratzeko: hots, legeak gehiengoz bakarrik onesten dira, eta gehiengoak irizpide politikoetan oinarrituta osatzen dira. Hau da, aparteko paga kobratzea 50 parlamentari nafarren mendean dago; ez beste ezeren edo inoren mendean. Baloiak jokatzeko daude eta ez kanpora botatzeko. Eta, parlamentari batzuek diote: eta, hala ere, Estatuak errekurtsoa jartzen badu? Erantzuna Parlamentuko letratuetako batek eman du bere txosten juridikoan: gobernu zentralaren gainean “karga prozesala” erortzen denez, hark arrazoitu beharko du bere neurrien premiazkotasuna, eta azken emaitza ez daiteke “behin-betikotzat” jo.

Aipatu letratuak, gainera, mandatu deseroso bat ere helarazi die parlamentariei, haiek guztiak Foruen defendatzaile garbi askoak izaki (edo horixe aldarrikatzen dute ozenki): “Onar al dezake besterik gabe Foru Komunitateak foru-araubidearen betiko eskumenaren muina bete-betean ukitzen duen neurria?” Eta letratuak berak hauxe ohartarazi die jaun-andere parlamentariei: “Hori abagune politikoaren arloari dagokio”. Jakinen ote dute oposizioko parlamentariek abagune hori ikusten edo txostenaren paperen artean galduko ote zaie?

octubre 30, 2012

El Fuero, la paga extra y balones fuera

Iturria: ELA Sindikatua / Ivan Giménez- 2012/10/29

Hay palabras que, a base de manosearlas, pierden todo su significado y acaban representando una cosa y la contraria. O lo que es lo mismo, se convierten en símbolos vacíos, en conceptos grandilocuentes empleados para despistar, ocultar y engañar bajo el manto de su supuesta e histórica grandeza.

Eso es el Fuero hoy en día. Si una parte tan importante del Fuero (Lorafna, ley de 1982) como la competencia exclusiva de Navarra para legislar sobre sus empleados públicos -impidiendo la injerencia estatal- no es defendida por el Parlamento, una de las dos cosas no nos sirve: o el Fuero o los parlamentarios que no defienden los derechos de sus ciudadanos.

Esa competencia exclusiva de Navarra ha terminado siendo un engorro tremendo para UPN y PP en su afán centralizador y en su apuesta por empobrecer a los empleados públicos, ahora con la supresión del 7% de su salario de 2012, o sea, la paga extra navideña. Uno puede entender, incluso, que ambos partidos defiendan a machamartillo que el Decreto-Ley de Rajoy es de obligado cumplimiento, porque les conviene: rebajan salarios y además pueden echar la culpa a Madrid, Bruselas o Berlín… además de ahorrarse 60 millones de euros para derrocharlos en trenes a ninguna parte, circuitos y pabellones vacíos…

Con esa premisa, el Gobierno foral retrasa varias semanas la entrega a los sindicatos del informe jurídico que pone seriamente en duda la obligatoriedad de suprimir la paga extra. Lo que sea con tal de ganar tiempo y, por el camino, lanzar el camelo de adelantar las pagas de 2013 para que no se note el hurto. ¿Qué pensarían los que la han calificado de buena idea si les suprimiéramos el salario de noviembre a cambio de adelantarles unos días la siguiente nómina? Ya no parece tan buena idea, ¿verdad?

Ahora bien, a la oposición parlamentaria debe exigírsele mucho más. Todos los grupos se han manifestado rotundamente contra la ley de Barcina que suprime la paga extra para unos 25.000 trabajadores navarros. Si para todos era un “engaño”, ¿por qué la abstención de PSN, NaBai e I-E permite que ese proyecto siga adelante y se vaya a estudiar en ponencia parlamentaria? ¿No era más sencillo votar en contra del proyecto, o enmendarlo a la totalidad -como hizo Bildu-, para devolver la ley a Barcina y colocar de nuevo la pelota en su tejado? En todo caso, queda un mes para que la ponencia ya en marcha corrija el rumbo y arbitre las medidas oportunas para el cobro de la paga extra.

No perdamos de vista que es el Gobierno quien tiene el problema: quiere sacar la paga extra de los Presupuestos vigentes, y para ello tiene que aprobar una ley específica que modifique también el Estatuto del Personal de las Administraciones Públicas de Navarra (1993), donde se establece claramente que hay dos pagas extraordinarias. A estas alturas, está claro que UPN necesita como mínimo otro socio parlamentario (además del PP) para aprobar una ley en este sentido, pero si no lo encuentra… No habrá ley para suprimir la paga extra. El Gobierno de Barcina no tendrá soporte legal para quedarse con el dinero de sus empleados, y además el Estado no podrá recurrir una ley que no existe. ¿Qué pasaría después?

Eso es terreno ya para la hipótesis. El argumento de que el Estado impedirá como sea el abono de la paga extra, aparte de ser derrotista, implica que siempre será mejor no actuar (ni política ni sindicalmente), por miedo a la reacción de Madrid. Y afrontar un hipotético recurso del abogado del Estado es un riesgo que siempre existe tras aprobar una ley en el Parlamento foral. Siguiendo este razonamiento hasta el final, acabaríamos en la parálisis legislativa: no hacemos nada por miedo a un recurso.

Quien no quiere pagar su salario a esos 25.000 trabajadores (Administración foral, ayuntamientos y mancomunidades, UPNA, empresas públicas…) busca enredarnos en una maraña jurídica que desanime al ciudadano y convierta la política (es decir, el arte de lo posible, de lo opcional: la toma de decisiones) en una mera gestión de lo que deciden otros, vendiendo cada medida como obligatoria y sin alternativas. Es decir, lo más parecido a una dictadura. En el fondo, no se trata de una cuestión jurídica, sino de voluntad política.

Hasta el informe jurídico del Gobierno de Barcina (donde se dice que el recorte “es aplicable”, nada más) reconoce la necesidad de aprobar una ley específica. Así, queda superado el ámbito del Derecho y nos internamos en el de la pura política: las leyes sólo se aprueban por mayoría, una mayoría que se forma por criterios políticos. Es decir, el cobro de la paga extra sólo depende de los 50 parlamentarios navarros, de nadie más. No se pueden echar balones fuera. Y algunos de ellos dicen: ¿y si aún así el Estado recurre? La respuesta la da uno de los letrados del Parlamento en su informe jurídico: el Gobierno central, sobre quien cae el peso de “la carga procesal”, deberá justificar la urgencia de sus medidas, con un resultado final que no puede darse por “definitivo”.

Y dicho letrado manda también un recado incómodo a los parlamentarios, todos ellos defensores sin tacha de los Fueros (o eso proclaman): “¿Puede ser admitida sin más por la Comunidad Foral una medida que afecta tan de lleno al núcleo de la tradicional competencia del régimen foral?” Y el propio letrado advierte a sus señorías: “Esto pertenece al ámbito de la oportunidad política”. ¿Sabrán ver esa oportunidad los parlamentarios de la oposición o se les extraviará en el papeleo de la ponencia?

octubre 29, 2012

Hacienda oculta a sus propios inspectores toda la información sobre la amnistía fiscal

Iturria: Lainformacion.com – 2012/10/29

  • Bloquea el acceso de los profesionales del Departamento de Inspección a la información fiscal incluida en las regularizaciones en una decisión sin precedentes.
  • La Agencia Tributaria no les permitirá manejar estos expedientes hasta que termine el proceso el próximo 30 de noviembre.

El Gobierno está haciendo todo lo posible por garantizar un marco confortable a los potenciales beneficarios de la amnistía fiscal.

El Ministerio de Hacienda no ha dudado en retocar la legislación, hasta en tres ocasiones, para acomodarla a las demandas que le han ido trasladando los asesores de los contribuyentes. E incluso la Dirección General de Tributos ha emitido dos informes aclarando de motu propio hasta una treintena de eventuales casos prácticos para que no les quede resquicio alguno a la duda.

Con todo, es otra la decisión que más ampollas está levantando entre los trabajadores del fisco.

La Agencia Tributaria ha decidido bloquear el acceso de los inspectores de Hacienda a toda la información relacionada con la amnistía fiscal en tanto no finalice el proceso de recepción de regularizaciones el próximo 30 de noviembre, según han confirmado a lainformacion.com hasta tres fuentes conocedoras de la situación.

A efectos prácticos, esto significa que la información proporcionada en estas declaraciones especiales no figurará en los perfiles tributarios de los contribuyentes mientras el proceso continúe abierto y que los inspectores no podrán consultar esos datos en el trancurso de sus fiscalizaciones cotidianas aunque así lo necesitaran.

La Agencia únicamente ha planteado excepciones puntuales a este apagón informativo general. Sólo los máximos responsables funcionales del Departamento de Inspección y los delegados territoriales de los lugares en que se hayan formalizado declaraciones especiales podrán acceder a esa información, que permanecerá oculta para el resto de profesionales de la Inspección.

Según las fuentes consultadas se trata de un hecho sin precedentes en la operativa de la Agencia Tributaria, en la que el acceso rápido y eficaz a la información fiscal de los contribuyentes “es un aspecto clave”, comentan, “en nuestro trabajo cotidiano”.

La sociedad suele dibujar a los inspectores de Hacienda como los hombres de negro de la Administración Pública. Tipos implacables, de aspecto severo, capaces de detectar irregularidades en la declaración tributaria más rigurosa.

Basta una charla con alguno de ellos (a ser posible no relacionada con una controversia tributaria) para darse cuenta de que se trata de servidores públicos, que, eso sí, tienen una singular obsesión por el acceso a la información en el ejercicio de su trabajo.

¿Exageración? Valoren ustedes mismos. Éste fragmento está extraído de un informe de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado: “Tiende a pensarse que el elemento clave en la gestión de cualquier sistema tributario es el dinero, pero, no es cierto, la cuestión básica es la disponibilidad de información“.

No cuesta imaginarse, pues, cuál es el estado de ánimo actual del colectivo después de que la Agencia Tributaria haya decidido cerrar a cal y canto el acceso de los inspectores de Hacienda a la información relacionada con la amnistía fiscal.

“Es incomprensible”, coinciden las fuentes consultadas por este medio. Admiten que esta restricción no tiene por qué afectar a la operatividad de su trabajo diario en las investigaciones en que trabajan, pero advierten de que si en algún caso llegara a hacerlo constituiría un obstáculo inasumible.

La decisión de la Agencia Tributaria ha disparado las especulaciones sobre los motivos que la justifican. La teoría más extendida entre los empleados del organismo fiscal apunta a que Hacienda teme que la eventual filtración de un nombre a la prensa ahuyente a los contribuyentes que le han manifestado ya su intención de regularizar, y condenen al fiasco su controvertida decisión de hacer una amnistía fiscal.

Hay que recordar que durante los dos primeros meses del año el proceso de regularización apenas recaudó 50 de los 2.500 millones de euros previstos. Un dato que tras trascender a la opinión pública desencadenó la inmediata retirada de las estadísticas oficiales de los datos de recaudación de la amnistía fiscal.

El Ministerio de Hacienda aún confía en recaudar los 2.500 millones de euros previstos porque considera que en los últimos días habrá una oleada masiva de regularizaciones fiscales.

octubre 29, 2012

O la deuda o nosotros

Iturria: rebelion.org / Mariucha Fontana – 2012/10/29

El rescate de la banca convertido en deuda pública es un atraco a los trabajadores y al pueblo para garantizar los beneficios privados de los banqueros y socializar sus pérdidas.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 aprobados con el voto del PP en su primer trámite parlamentario, son una clara demostración de que gobiernan para la banca y están dispuestos a inmolar a los trabajadores y al pueblo para hacer lo que exige la troika en beneficio de los banqueros, los especuladores, los grandes empresarios y los millonarios. El rescate de la banca convertido en deuda pública es un atraco a los trabajadores y al pueblo para garantizar los beneficios privados de los banqueros y socializar sus pérdidas.

Las cuentas presentadas (ver el recuadro adjunto) tendrán gravísimas consecuencias para la vida del pueblo trabajador. El pago de las cargas y de los intereses de la deuda equivalen a la suma de los gastos de todos los ministerios. Como en una transfusión de sangre, un puñado de bancos absorbe toda la riqueza que los trabajadores producen, exigiendo aún más sobreexplotación. Con ello los recortes se profundizan, es un atraco sin fin a la clase trabajadora y al pueblo para mantener los beneficios del 1% de capitalistas. Nos enfrentamos a una disyuntiva en que o trabajamos y comemos o pagamos la deuda, una deuda que nos es nuestra sino de los banqueros y que nos conduce a un empobrecimiento sin precedentes.

Vivimos en una situación de permanente atraco. Los empresarios, aprovechándose de la crisis y de la reforma laboral, rebajan sueldos y abusan de una mano de obra joven altamente cualificada, pagando sueldos indignos. Los ERES no paran. Una cantidad enorme de parados están dejando de cobrar la prestación y no consiguen empleo, y cerca de dos millones de familias tienen ya a todos sus miembros en paro y sin ingreso alguno. Una situación que sigue empeorando, pues se profundiza la recesión y el desempleo superará el 25% en el 2013. Muchos trabajadores/as no cobran sus sueldos y se ven obligados a hacer huelgas para cobrarlo.

A esta situación insostenible, se le suman nuevos recortes en los Presupuestos del 2013, que el ministro de la Hacienda, Cristóbal Montoro, califica cínicamente como “los más sociales de la democracia”. En ellos a la reforma laboral, al “pensionazo”, al robo de la paga de navidad de los empleados públicos, al recorte de la prestación por desempleo, a la subida del IVA, de la luz y del gas, a los desahucios masivos, se les suman nuevos recortes en el gasto público y social para poder destinar más dinero aún a los bancos.

El gobierno anunció que “incrementaría” las pensiones en un 1%, casi dos puntos por debajo de la inflación. La difusión de la noticia de que la Seguridad Social acumula un déficit superior al 10% confirma que ni tan sólo ese 1% está garantizado, dibujándose en el horizonte nuevos “pensionazos”.

El propio ministro de Hacienda anuncia además que preparan nuevas “reformas estructurales”, 43 reformas legales que afectarán al mercado laboral y la política de empleo, la educación, las pensiones, el sector público, la ciencia, la competencia, el mercado inmobiliario, el sector primario y la seguridad jurídica…, es decir, un conjunto de leyes que profundizarán en los recortes y agresiones a la mayoría social.

Otro rescate, otro atraco

Los Presupuestos de 2013 han sido descalificados por el propio FMI y por la mayoría de los “expertos” y economistas de la burguesía por considerarlos “optimistas”, al basarse en un escenario de caída del 0,5% del PIB, cuando la recesión que ellos prevén es tres veces superior.

Es por ello que este presupuesto es visto como chapucero e increíble porque ni la recaudación será la prevista ni los gastos tampoco, ya que aumentará el desempleo y el paro, además de la deuda. Una deuda que cuanto más se paga, más se debe, dado que los intereses suben a voluntad de la banca y de los especuladores, con la troika exigiendo más recortes para pagarla.

De hecho estos Presupuestos son la antesala de un nuevo e inminente rescate. En la reciente reunión de jefes de Estado de la UE, el gobierno de Rajoy acaba de recibir la orden de Merkel de sumar los 40 mil millones del rescate bancario a la deuda del Estado, así como de que debe hacer efectiva la petición de rescate bajo “condiciones estrictas” supervisadas por la troika, es decir, una nueva reforma laboral y otro “pensionazo”, más desempleo y rebajas salariales, nuevos recortes sociales y el desmantelamiento de la educación, la sanidad y los servicios públicos.

La espiral a la griega es el camino a seguir en todo el sur de Europa. Grecia ya está a las puertas de un nuevo “rescate” con el que la troika (BCE, FMI y Comisión Europea) impondrá nuevos recortes. Ahora les exigen una nueva reforma laboral, cuyas medidas principales son la ampliación de la semana laboral a 6 días, la reducción de las indemnizaciones por despido, eliminar los aumentos salariales por antigüedad y congelar los salarios hasta que el índice de desempleo se sitúe por debajo del 10%. Además exigen más despidos masivos de empleados públicos (entre 5 y 15 mil).

El nuevo rescate que se avecina solo interesa a la banca y a las multinacionales españolas y supondrá un nuevo y profundo atraco al pueblo y a la soberanía del Estado español, que camina en dirección a la semicolonización. Como gritaba la gente en las manifestaciones del 13-O: “No queremos, no nos da la gana de ser una colonia de la banca alemana”.

No debemos, no pagamos

No hay salida a la crisis sin acabar con el pago de esta deuda ilegítima y sin romper con la Unión Europea del capital, con el euro y con la troika. Hablar de salir de la crisis en contra del PP sin dejar de pagar la deuda, como hacen el PSOE, CCOO y UGT y hasta Izquierda Unida, es seguir haciendo que el coste de la crisis de los capitalistas lo paguemos nosotros. La opción hoy es sencilla: o empleo, o pago de la deuda; o sanidad y educación públicas o pago de la deuda; o se come, se estudia y se tienen pensiones dignas o se paga la deuda. No hay otra alternativa.

CIFRAS DE LOS PRESUPUESTOS 2013

Rescate al banquero…

Subida del 33,8% de los intereses de la deuda a los bancos.

El 50% del presupuesto es para pagar la deuda.

la deuda ha crecido hasta el 90% DEL PIB.

El 80% de la “deuda pública” es del “rescate” de la banca.

…Recorte al obrero

Reducción del 6,3% en prestaciones para desempleo.

Reducción del 17,2% en Educación.

Recorte del 22,6% en Sanidad.

Reducción del 20% en dependencia.

Recorte del 25% en los servicios públicos.

octubre 29, 2012

ELAk Elkarkidetzako ekarpenak egin daitezkeela eta egin behar direla berresten du

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/26

ELAk positibotzat jotzen du Konstituzio epaitegiak, Eusko Jaurlaritzak jarritako inkostituzionalitate errekurtsoa tramitera onartu izana eta EAEko administrazio guztiei exijitzen die bertan behera utzi dituzten Elkarkidetzara egin beharreko ekarpenak mantendu eta aktibatu ditzaten.

Aurreko abenduan, Rajoyren Gobernuak, Dekretuz, administrazio publikoei enplegu pentsio planei egin beharreko ekarpenak egiteko ezintasuna ezarri zien. EAEko udal eta foru administrazioan, urte askotan borrokaz eta negoziazioaz lortu eta kontsolidaturiko Elkarkidetza BGAEari eraso zuzena suposatu zuen horrek.

Dekretu hauek medio, Rajoyren Gobernua inposatu nahian dabilen erabakiak, Pentsio alorrean Europako ildoen kontrako erabakiak dira, bizi arteko Elkarkidetza bezalako sistemen alde egin eta langileak babestu beharrean, berauek txirotu eta babesik eta erregulaziorik gabe uzten baititu. 

Hau ez da langileen lan baldintzen aurkako eraso bat bakarrik, baita Euskal Autogobernuaren aurkako eraso argi bat ere. Izan ere, BGAE alorrean, konpetentziak transferituak daude eta Espainiako Gobernua gai honetan dekretuz sartzean, berauek bereganatzen ari baita.

Zentzu honetan, positibotzat jotzen dugu Konstituzio epaitegiak, Eusko Jaurlaritzak  administrazio publikoei pentsio planei ekarpenak egiteko debekua ezartzen dien 20/2011 Erret Dekretuaren aurka jarritako inskostituzionalitate errekurtsoa onartu izana,

ELAk Hego Euskal Herriko instituzioei exijitzen die Madriletik ezarri nahi dizkiguten dekretuak ez aplikatzeko eta Euskal Herrian politika propioak aplikatzeko, eta ildo honetan, Elkarkidetzara egin beharreko ekarpenak mantendu eta bertan behera utzitakoak aktibatu ditzatela, izan ere gaur egun, ekarpenak egiteko borondate politikoa duenak, egin baititzake.

octubre 29, 2012

ELA insiste en que se pueden y se deben hacer aportaciones a elkarkidetza

Iturria: ELA Sindikatua – 2012/10/26

ELA valora positivamente que se haya aceptado a trámite el recurso de incostitucionalidad que interpuso el Gobierno Vasco y exige a todas las administraciones de la CAPV a que mantengan y en su caso reanuden las aportaciones suspendidas a Elkarkidetza.

El pasado mes de diciembre el Gobierno de Rajoy dictó mediante un Decreto, la prohibicion para las administraciones publicas de realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo.

Para la administracion local y foral de Euskadi, un ataque gravísimo a la EPSV Elkarkidetza, logrado y consolidado mediante muchos años de lucha y negociacion.

Las decisiones que a base de decreto está queriendo imponer el Gobierno de Rajoy contradicen las directrices Europeas en el tema de las pensiones, ya que en vez de proteger a los trabajadores/as y apostar por un sistema vitalicio como el de Elkarkidetza, desregulan y desprotegen a los mismos apostando por empobrecerles.

No es sólo un ataque a las condiciones laborales de los/as trabajadores/as, sino también un ataque claro al Autogobierno vasco al estar transferidas las competencias en materia de las EPSV y al decretar el Gobierno en esta materia, se está apoderando de las mismas.

En este sentido valoramos positivamente que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno Vasco  contra el Real Decreto Ley 20/2011 que prohibe a las administraciones publicas realizar aportaciones a planes de pensiones.

Desde ELA, exigimos a las instituciones de Hego Euskal Herria, a que no acepten los decretos de Madrid y apliquen políticas propias en Euskadi, y por consiguiente mantengan o reanuden las aportaciones suspendidas a ELKARKIDETZA, ya que hoy, el que tenga voluntad política de pagar, lo puede hacer.

octubre 29, 2012

La trampa del «sistema deuda», el mayor robo a la ciudadanía de la historia contemporánea

Iturria: cadtm.org – Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo / Jérome Duval – 2012/10/18

La deuda no es un fallo del sistema, sino un producto del mismo. Su abolición lleva implícita una profunda transformación política, económica, social y cultural.

Se utiliza la deuda como pretexto para imponer recortes, privatizaciones y reformas, un paso más en una estafa. Por eso, no quieren ver países librarse de la deuda, por eso siguen escrupulosamente endeudando Grecia con nuevos prestamos. Cuando se habla de reducción de deuda, de quita o alivio, es únicamente para que el reembolso vuelva a ser sostenible, para que el pueblo siga pagando, y sobre todo, para que cumpla con las condicionalidades ultra conservadoras que acompañan los prestamos. Esa es la trampa de la deuda: una vez sometido, no dejan salir de sus políticas de extorsión de riquezas, siempre se debe pagar el servicio de la deuda a los acreedores como el esclavo ofrece el servicio a su maestro. Nos quieren endeudados para que quedemos bajo la tutela de los poderosos prestamistas.

La situación actual en Grecia, Portugal, Irlanda, e incluso muy pronto en España, (visto que será “rescatada”), donde el FMI – junto con la Unión Europea y el Banco Central Europeo (BCE) – interviene directamente en los asuntos internos del Estado, nos recuerda la situación del Sur en la década de los ‘80. Ya no existe soberanía frente al sistema financiero. De hecho, el 15 de octubre (hasta el día 26) una misión del Fondo Monetario Internacional se quedara en Madrid para supervisar el proceso de reforma del sistema bancario español y preparar las futuras medidas de ajuste…

¿De donde viene el problema de la deuda?

1.Viene de una injusta política fiscal que disminuye los impuestos para las rentas altas y las empresas privadas mientras aumenta los impuestos sobre el consumo (IVA) que afecta a los más vulnerables que dedican todos sus ingresos a su sobrevivencia. 2.El Estado tuvo que endeudarse para rescatar a los bancos. A julio de 2012, la banca española ha recibido 208.000 millones de euros en ayudas públicas. A principio de la crisis el problema de la deuda del Estado español no venia de la deuda publica muy por debajo de los requisitos de Maastricht, venia del sector privado de las sociedades y entidades financieras. Después, el Estado se hizo cargo de una parte de la deuda privada con el rescate bancario, es decir hubo una transferencia de deuda privada al Estado, a la ciudadanía.

Todo eso no hizo más que aumentar el déficit de recursos y el Estado ha duplicado la deuda pública desde el principio de la crisis para colmarlo. No es porque el pueblo vivía por encima de sus posibilidades como nos lo repiten todos los días.

El pago de la deuda como prioridad absoluta

En septiembre del año pasado PP y PSOE acordaron cambiar la Constitución para incluir el pago de la deuda como prioridad absoluta en el gasto público. Así se confirma que el Estado tiene que satisfacer a los acreedores ante cualquier necesidad social como las pensiones, la educación o la sanidad. La puesta en marcha del MEDE (el mecanismo permanente europeo para el rescate de la banca y la austeridad perpetua), confirma esa prioridad y propone multas si un país no cumple con los requisitos de déficit.

La deuda se ha convertido en un potente instrumento de dominación, vinculado a planes de ajuste mortíferos, que desencadeno un neocolonialismo devastador en el sur, y ahora, en nombre de su sagrado reembolso, nos echa por tierra nuestro débil estado de bienestar en Europa, precariza la clase media y acaba con lo que queda de democracia. Se trata del mayor retroceso desde la segunda guerra mundial.

En nombre de la deuda, nos exigen sacrificios inhumanos, en nombre de la deuda nos imponen planes de austeridad sobre planes de austeridad, en nombre de la deuda nos cambian la constitución y recortan en sanidad y educación. Pero nunca, nunca, se lee en la prensa o se oye en boca de políticos, una alternativa potente, una propuesta que llevamos décadas proponiendo, un primer pasó para una posible salida de la crisis: EL NO PAGO.

El no pago porque es una necesidad urgente para restablecer los servicios sociales, pagar las nominas pendientes y no echar familias a la calle.

El no pago porque nos permitiría llevar a cabo una auditoria ciudadana para averiguar si esa deuda es legítima y si debemos seguir pagándola.

El no pago porque no podemos reembolsar una deuda que no nos beneficio y porque queremos enseñar el camino de la soberanía popular a otros pueblos.

En fin, para fomentar un frente de movimientos sociales euromediterráneos contra la austeridad y la deuda, para la auditoria ciudadana y el no pago.

Nos imponen sus notas, pero siempre es el mismo AAA, Austeridad, austeridad, austeridad que vivimos. Nosotras contestamos AAA: Auditoria, Anulación, Alternativa política.

Auditoria ciudadana de la deuda, Anulación de deudas ilegitimas, Alternativa política para un cambio radical de sociedad.

Adelante compañeras,

Unidos, desde abajo, podemos.

¡No debemos, no pagamos, la deuda no es nuestra!

15 de octubre: Día de Repudio de la Deuda en memoria de Thomas Sankara

“No hay crisis porque las masas rechazan que las riquezas se concentren en las manos de unos pocos individuos. Hay crisis porque algunos individuos depositan en los bancos extranjeros unas sumas colosales que bastarían para desarrollar África. Hay crisis porque ante las riquezas individuales a las que se puede dar un nombre, las masas populares se niegan a vivir en los ghettos y en los barrios bajos. (…) Hay lucha y la exacerbación de esta lucha hace que los defensores del poder financiero se inquieten.” «La deuda no puede ser reembolsada, porque en primer lugar, si no pagamos, los prestamistas no se morirán, estemos seguro de ello; en cambio, si pagamos, somos nosotros los que vamos a morir, estemos igualmente seguro de ello (…) Si solo Burkina Faso rehúsa el pago de su deuda, yo no estaré en la próxima conferencia.» Eso lo decía el “Che Guevara negro”, Thomas Sankara, ex presidente de Burkina Faso (1983-1987), en su discurso de Addis-Abeba, (Etiopia) ante la OUA en 1986. Fue asesinado el 15 de octubre de 1987. El 15 de octubre será el 25 aniversario de su muerte.

El decía también: «Fomentaremos la ayuda que nos ayude a prescindir de la ayuda». “ …las masas populares en Europa no son opuestas a las masas populares en África. Los que quieren explotar África son los mismos que exploten Europa. Tenemos un enemigo común.”

¡Rompamos las cadenas del endeudamiento!

¡Cambiamos el sistema!

octubre 25, 2012

Militar en los medios de comunicación

Iturria: Attac.tv – 2012/10/24

Pablo Iglesias es profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense y presentador del debate político La Tuerka. En esta entrevista nos habla del papel de los medios de comunicación alternativos para generar debate sobre la definición de conceptos clave para la interpretación de la realidad y la lucha por la construcción de la verdadera democracia, sin caer en el estancamiento del mero discurso crítico hacia los medios mayoritarios.

Etiquetas: , , ,
octubre 24, 2012

ELA, LAB y ESK critican el uso perverso de la autoconcertación en Txagorritxu

Iturria: EFE / ABC.es – 2012/10/24

Los sindicatos ELA, LAB y ESK han denunciado hoy que el sistema de autoconcertación está siendo usado de manera “perversa” en el Hospital Txagorritxu por algunos profesionales para lucrarse con “el dinero de todos”.

La autoconcertación supone que Osakidetza encarga a algunos de sus profesionales el trabajo que no puede atender ordinariamente para que lo asuman fuera de su horario habitual, en horas extraordinarias, generalmente por la tarde o en fines de semana, que están mejor retribuidas.

En un comunicado, las tres centrales sindicales han asegurado que se está haciendo un uso inadecuado de este sistema, sobre todo por parte de “médicos”, con el “beneplácito y la aprobación de las direcciones del Hospital Txagorritxu”.

Además de mostrar sus recelos sobre cómo se está usando esta práctica, han asegurado que la dirección de Txagorritxu les está negando datos sobre el coste que supone la autoconcertación en este hospital.

Frente a la autoconcertación, han exigido una “adecuada” dotación de la plantilla de este hospital y han propuesto que se recurra a personas desempleadas con formación en las diferentes categorías para reforzar el servicio, sin recurrir a horas extras por la tarde.

También han pedido que se supriman de manera “radical” las derivaciones a la sanidad privada a través de la inversión en recursos propios.

“Mientras se les llena la boca en defensa de la sanidad pública, universal y gratuita, cada día que pasa son más las ofertas al usuario de atención en sus consultas, privadas, con el gasto que eso conlleva para la sanidad pública”, han denunciado.

Asimismo, han exigido que revierta en los trabajadores del sistema sanitario público el dinero público.

“Es sangrante que mientras los mismos estemos sufriendo recortes brutales, unos pocos se están lucrando con el dinero de todos”, han criticado, en alusión al sistema de autoconcertación.

A %d blogueros les gusta esto: