Bankuei diru publikoa ematea eta jendeari kentzea bidegabea eta inmorala da

2012/06/11

ELAren iritiz, hau ez da erreskate bat, amildegirako bultzakada baizik. Adolfo Muñozek azpimarratu du gobernu espaniarra gezurretan ari da berriro ere eta helburua bankuei dirutza publikoa ematea da, eskubide laboral eta sozialak murrizten diren bitartean. Horrez gain, ez dela kreditorik izango, azpimarratu du.

Adolfo Muñoz “Txiki”, ELAko idazkari nagusia eta Mikel Noval, arlo sozialeko arduradunak asteburu honetan hitzartu den erreskatearen inguruko balorazio egin dute Donostian.

2012ko ekainaren 9an eurotaldearen bilera bat izan zen bideokonferentzia bidez; hor Espainiako gobernuak aurreratu zuen “epe laburrera” (besterik zehaztu gabe) diru kopuru handi bat eskatuko zuela maileguan. Beraz, eskaria eta baldintzak ez dira jakinak.

Eurotaldearen komunikatuak dioenez, mailegua 100.000 milioi eurokoa izango da, hots, espainiar estatuko administrazio guztiek 2011n izan zuten defizita baino gehiago, BPGaren %10.

Mailegua gobernuari ematen diote, ez bankuei. Dirua Bankuen berregituratze ordenaturako Funtsak (FROB) jasoko du; funts hau Espainiako gobernuaren esku dago. FROBek, Gobernuak alegia, jasoko du dirua, eta gobernuak berak itzuli beharko du, interes bat ordainduta.

Mailegua gobernuak itzuli behar du, ez bankuek. Eurotaldearen komunikatua argia da: “Espainiako gobernuak finantza-laguntzaren erantzukizun betea izango du eta Elkar aditzeko Memoranduma sinatuko du”. Memorandum honetan jasoko dira gobernuak aintzat hartu beharko dituen baldintza eta konpromisoak.

Gobernuak dirutza hori bankuei emango die. Ez die mailegu gisa helaraziko, eman egingo baitie, Bankiaren kasuan iragarri den legez. Begibistakoa da gobernuak ez duela dirurik irabaziko; galdu egingo du, asko gainera. Baina ez dakigu zenbat. Bankiari gobernuak 23.500 milioi euro emango dizkio, bankuaren kapitala eskuratzeko. Operazio honen helburua bankua saneatzea da eta berriro pribatizatzea; zentzuzkoa da uste izatea pribatizazio hori, bankua irauteko gauza bada, oso merke aterako dela. Eta gauza bera gertatuko da kasu guztietan.

Bankuen eskuetara pasako den errenta kopuruak langabezia eta murrizketa sozial gehiago ekarriko ditu. ELAk ez ditu onartzen engainurako erabiltzen diren izenak, hala nola “erreskatea” edota “baldintza oso egokiak dituen finantziazio europarra”:

 • Grezia, Irlanda eta Portugalekin egin dituzten operazioak ez dira erreskateak izan, amildegirako bultzakadak baizik. Hain zuzen hori ari da orain espainiar estatuarekin gertatzen. Lau kasuetan gauza bera gertatzen da: gobernuari emandako maileguak ez dira herritarrentzat, enpresa pribatuentzat baizik. Betiere diruaren zati handi bat zuzenean bankuei ematen zaie, orain espainiar estatuan gertatzen den bezalaxe.
 • Finantzaketak ez du baldintza errazik izango. Filtrazioen arabera, interes-tipoa %3 eta 3,5 bitartekoa izango da, hots, Europako Banku Zentralak EBko finantza-erakundeei eman dien dirua baino garestiago (hau %1an zegoen).
 • Ajuste- eta murrizte-politikak areagotu egingo dira, eta horrekin batera langabezia eta gizarte-babesaren desagerpena. Operazio honek defizita eta zor publikoa handitzea eragingo du. Gobernuek defizita eta zor publikoa gutxitzeko erabakitzen dituzten politikak ikusirik, baliabideak bankuen esku jartzeak beste gai batzutarako aurrekontua murriztuko du: osasungintza, hekuntza, gizarte-prestazioak, etab. Bankuei dirua eman eta jendeak behar duenetik kenduko da.

Ez da egia aurrekontu-politikari eta gizarte-murrizketei dagokienez baldintzarik ezarriko ez denik:

 • Gobernuak, batetik, kreditua bere interesekin itzuli beharko du, eta bestetik, mailegua sinatzen denean politika publikoei buruzko baldintzak ezarriko dizkiote. Gaur ez dakigu oraindik baldintza horiek zein diren. Gobernuak dio bankuentzat baino ez direla izango, baina hau sinestuko duen inor ez dago. Izan ere, Alemaniako finantza-ministroak esan baitu: bankuentzako exijentziak baldintzen zati bat besterik ez dira. Gobernua prozesu honetan gezurrari gezur jardun da, eta hala jarraitzen du (adibidez, Rajoyk duela hilabete eskas esan zuen diru publikotik bankuentzat ez zela euro bat ere emango; duela hamar egun ukatu egin zuen Europar Batasunari dirua eskatzekoa zenik).
 • Eurotaldearen komunikatuak dio “arlo hauetako aurrerapidea zorrotz eta aldian-aldian behatuko da, finantza-laguntza eman ahala.” Zein arlotaz ari da? Aurrekontu-politika, desoreka makroekonomikoak zuzentzea edota egiturazko erreformak. Beraz, eurotaldeak gobernuari dirua emateko erabakia eskubide laboral eta sozialak murriztearekin lotzen du. Hori gertatu da orain arte Grezian, Portugalen eta Irlandan.
 • Politika hauek baldintzatuta daudela nabarmena da: Europar Kontseiluak maiatzaren 30ean Espainiako gobernuari egin zizkion gomendioetan besteak beste hauek aipatzen ditu: defizit publikoa are gehiago murriztea, gizarte-kotizazioak jaistea, BEZa eta beste zeharkako zerga batzuk gehitzea, erretiro adina 67 urtera arte atzeratzeko erabakia lehenago aplikatzea, eta pentsioekiko murrizketa gehiago ezartzea. Zalantzarik gabe, etorkizuneko akordioak honelako gomendioak gauzatzeko “betebeharra” jasoko du.
 • Nazioarteko Diru Funtsaren (NDF) egitekoa gainbegiratzea izango da; honek argi uzten du politikek herritarrentzat ondorio latzak izango dituztela. Eurotaldearen komunikatuak dioenez, “NDF gonbidatzen dugu aldian-aldiko txostenen bidez finantza-laguntzaren aplikazioa babestera eta gainbegiratzera”. Beraz, NDFak kontroleko egiteko bat izango du, eta hori politikak baldintzatuta daudelako.

Ez da kreditu gehiago emango; aitzitik, finantza-erakundeen zulo izugarriak estaltzeko erabiliko da. Finantza-sektorearen inguruan orain arte erabaki diren erreforma guztiekin kreditua enpresa eta familiei iristeko aukera erraztu nahi omen zen. Baina ez da halakorik gertatu, ezta orain gertatuko ere. Finantza-erakundeek berebiziko zuloak dituzte, eta zulo hauen benetako neurria ezezaguna da; gobernuak sartzen duen dirua zuloak estaltzeko izango da. Gogora dezagun joan den abendu eta otsaila bitartean Europako Banku Zentralak 200.000 milioitik gorako maileguak eman dizkiela espainiar bankuei, hiru urterako epearekin, baina horregatik kreditua ez da gehitu.

Politika hauek aplikatu eta gizartea desinformatzeko akordio politiko bat dago. Informazio mordoa ematen digute, baina benetan erabaki denari buruz oso datu gutxi. Hizkuntza manipulatu egiten da. Gobernuan edozein indar dagoela ere, ezarritako politikak antzeko norabidean joan dira. Zalantza bat pizten da, ea beste estatu-itunen bat itxiko ote duten herritar gehienen kalterako harrapaketa hau babesteko.

Horrenbestez, hauek dira ondorioak:

 • Larunbatean iragarri zena gobernuaren estrategiako beste urrats bat da: bere helburua bankuei dirutza publikoa ematea da, eskubide laboral eta sozialak murrizten diren bitartean. Estrategia honen oinarriak gezurra eta botere ekonomiko, finantzario eta politikoaren arteko adostasuna dira.
 • Zalantzarik ez badute bankuak ordaintzeko gai izango direla, edota espainiar estatuko bankuetan inbertitzea errentagarria dela, inberti beza kapital pribatuak. Ez dugu nahi gure bermearekin erreskatatzerik; abalatuz gero, guztiok izango gara biktimak. Ez gara fio. Egin dutenari aurre egitea nahi dugu, gainerako herritarrok aurre egin behar izaten dugun bezala.
 • Operazioa amildegirako bultzakada bat da, ez erreskate bat. Herritar gehienentzako txirotzea ekarriko du, langabezia eta gizarte-babesaren galera izango baitira nagusi.
 • Bankuei dirua ematea, jendeari kentzen dioten artean, bidegabea eta immorala da. Gaizki kudeatutako bankuei utzi egin behar zaie erortzen: ezin dira arduragabeak eta oportunistak saritu. Erortzen uzteak eragingo lukeen kostua onbideratzea baino merkeagoa izango da. Ez da bidezkoa egunero banku gutiziatsuek biktimak egitea (etxebizitza galtzen duen jendea, hura ordaintzeko erdibidean denean; arrazoizko proiektuetarako krediturik lortzen ez duten enpresa errealak), eta aldi berean oinarri ustelak dituzten erraldoi aseezin horiei dirua ematea.
 • Politikak aldarazteko bide bakarra ukapen soziala eta mobilizazioa ditugu.

Dar dinero público a la banca para quitárselo a la gente es injusto e inmoral

2012/06/11

Para ELA, el acuerdo del pasado sábado “no es un rescate, sino un empujón hacia el precipicio. Adolfo Muñoz ha reiterado que “Rajoy ha vuelto a mentir y que el gobierno va a trasvasar enormes cantidades de dinero público a la banca, recortando los derechos laborales y sociales”. “Mientras tanto seguirá sin haber crédito”, ha subrayado.

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz “Txiki”, ha comparecido en Donostia junto al responsable del área social, Mikel Noval para hacer una valoraciòn de las consecuencias del acuerdo del eurogrupo del pasado sábado para el rescate de la banca.

El comunicado del eurogrupo señala que el volumen del préstamo será de 100.000 millones de euros, una cifra que supera el déficit público que tuvieron en 2011 todas las instituciones del estado español juntas. Esta cifra equivale, aproximadamente, al 10% del PIB.

Es un préstamo al gobierno, no un préstamo a la banca. El dinero lo recibirá el Fondo para la Reestructuración Ordenada de las instituciones bancarias (FROB), que es un Fondo del Gobierno español. El FROB (el Gobierno) recibirá los fondos, y será el gobierno el que los tenga que devolver, pagando un interés.

Quien tiene que devolver el crédito es el gobierno, no la banca. El comunicado del eurogrupo es claro, e indica que “el Gobierno español conservará la plena responsabilidad de la ayuda financiera y firmará el Memorando de Entendimiento”. En este memorando se recogerán las condiciones y compromisos que deberá adquirir el gobierno.

El gobierno dará esta ingente cantidad de dinero público a la banca. No se lo va a prestar sino que se lo va a dar, como se ha anunciado en el caso de Bankia. Es obvio que el gobierno no va a ganar dinero, sino que va a perder, y mucho. Lo que no se sabe es cuánto. En el caso de Bankia el gobierno piensa darle 23.500 millones de euros, destinados a adquirir capital del Banco. El objetivo de esta operación es sanear el banco y volver a privatizarlo, y lo razonable es pensar que la la futura privatización (en caso de que la entidad sobreviva) se haga a precio de saldo. Es lo que ocurrirá en todos los casos.

Es un trasvase de renta a la banca que va a suponer más paro y más recortes sociales. ELA rechaza la utilización de términos engañosos como “rescate” o “financiación europea a condiciones muy ventajosas”:

 • Las operaciones aplicadas con Grecia, Irlanda o Portugal no han sido ningún rescate, sino un empujón al precipicio. Y eso es lo que ocurre ahora con el Estado español. En los cuatro casos ocurre lo mismo: préstamos al gobierno para ponerlos en manos no del pueblo, sino de empresas privadas de distinta índole. En todos los casos una parte importante de ese dinero se da directamente a la banca, como ocurre ahora con el estado español.
 • La financiación no va a ser en condiciones muy ventajosas. Según las filtraciones, el tipo de interés será de entre el 3 y el 3,5%, muy superior al 1% al que el Banco Central Europeo ha estado prestando a las entidades financieras de la Unión Europea.
 • Se van a intensificar las políticas de ajuste y recortes, con el consiguiente aumento del paro y de la desprotección social. Esta operación va a suponer más déficit y deuda pública. Teniendo en cuenta las políticas acordadas por los gobiernos para reducir el déficit y la deuda pública, destinar recursos a la banca reducirá los recursos económicos destinados a otras cuestiones, como la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, etc. Es decir, se va a dar dinero a la banca para quitarlo de lo que la gente necesita.

No es verdad que no vayan a imponerse condiciones de política presupuestaria o de recortes sociales:

 • Además de que el gobierno devuelva el crédito con sus correspondientes intereses, cuando se firme el préstamo se le impondrá condiciones sobre sus políticas públicas. Hoy todavía no se conocen estas condiciones. El gobierno insiste en que solo afectarán a los bancos. Esto no hay quien se lo crea. Lo ha dicho el ministro de finanzas de Alemania: lo que se exija a la banca será una parte de las condiciones, pero habrá más. El gobierno ha mentido continuamente en este proceso y lo sigue haciendo ahora (por ejemplo, Rajoy decía hace apenas un mes que no iba a haber ni un euro de dinero público para la banca, o hace diez días negaba que iba a pedir dinero a la Unión Europea).
 • El comunicado del eurogrupo indica que “se vigilará de cerca y de forma periódica el progreso en estas áreas, al mismo tiempo que se proporcione la ayuda financiera.” Las áreas a las que se refiere son la política presupuestaria, corregir los desequilibrios macroeconómicos o las reformas estructurales. Es decir, el eurogrupo relaciona claramente ir entregando el dinero al gobierno a que éste aplique las políticas de recortes de derechos laborales y sociales. Igual que ha ocurrido hasta ahora en Grecia, Portugal o Irlanda.
 • Un ejemplo de la condicionalidad de estas políticas lo tenemos en las recomendaciones del Consejo Europeo al gobierno español, aprobadas el pasado 30 de mayo, que, entre otras cuestiones, instan a la reducción adicional del déficit público, a reducir las cotizaciones sociales y aumentar el IVA y otros impuestos indirectos, a adelantar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años y tomar nuevas medidas de recorte de las pensiones. Sin duda, el acuerdo futuro contemplará la “obligatoriedad” de aprobar este tipo de recomendaciones.
 • El Fondo Monetario Internacional tendrá un papel de supervisión, lo que avala que las políticas van a tener efectos nefastos para la población. El comunicado del eurogrupo recoge que “Invitamos al FMI a apoyar la aplicación y la supervisión de la ayuda financiera mediante informes periódicos”. Esto supone dar un papel de control al FMI, lo que está relacionado con la condicionalidad de las políticas.

No va a suponer más crédito, sino la cobertura de agujeros gigantescos de las actuales entidades financieras. Con todas las reformas hasta ahora aprobadas para el sector financiero se ha dicho que pretendían favorecer que el crédito fluya a las empresas y a las familias. Nada de eso ha ocurrido. Y tampoco pasará ahora. Las entidades financieras tienen unos agujeros enormes, cuyas cifras reales se desconocen, y el dinero que meterá el gobierno es para tapar los agujeros. Basta recordar que entre diciembre y febrero el Banco Central Europeo ha prestado más de 200.000 millones de euros a la banca del estado español, a tres años, sin que por ello haya aumentado el crédito.

Existe un acuerdo político de fondo para aplicar estas políticas y desinformar a la sociedad. Se nos ofrece una gran avalancha de información, pero con muy pocos datos sobre lo que realmente se ha aprobado. Se manipula el lenguaje. Con independencia de quién esté en el gobierno, las políticas aplicadas han ido en la misma dirección. La duda que surge es si habrá una formalización de un nuevo Pacto de Estado para dar cobertura a este saqueo contra la mayoría de la población.

En definitiva, podemos concluir que:

 • Lo anunciado el sábado es un paso más en una estrategia diseñada por el gobierno para trasvasar enormes cantidades de dinero público a la banca, recortando los derechos laborales y sociales. Esta estrategia se basa en la mentira y en el acuerdo entre los poderes económico, financiero y político.
 • Si no tienen dudas de que la banca va a pagar o de que invertir en la banca del estado español es rentable, que lo haga el capital privado, no el público. No queremos que se les rescate con nuestro aval, si les avalamos las víctimas seremos todos. No nos fiamos. queremos que respondan por todo lo que han hecho, como hacemos el resto de conciudadanos.
 • La operación es un empujón al precipicio, no un rescate. Va a suponer un empobrecimiento generalizado de la población, a través del aumento del paro y de la desprotección social.
 • Dar dinero a la banca y quitárselo a la gente es totalmente injusto e inmoral. Hay que dejar caer a la banca que lo ha hecho mal: no se puede premiar a los bancos irresponsables y oportunistas. El coste que tendríamos que asumir por dejarlos caer es mucho menor que el vamos a sufrir por sacarlos a flote. No es justo que todos los días siga habiendo víctimas de los bancos codiciosos (personas que pierden casas a medias de pagar, empresas “reales” que no obtienen créditos para proyectos razonables), mientras que se da dinero a esos gigantes insaciables con pies de barro.
 • El rechazo social y la movilización es la única vía para conseguir cambiar las políticas.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: